Popredajné služby

Popredajné služby

Záručná doba je 12 mesiacov od dátumu prevzatia do prevádzky.Okrem toho poskytujeme 1-ročnú záruku a doživotné bezplatné technické vedenie a školenie.

Garantujeme čas údržby nie viac ako 7 pracovných dní a čas odozvy do 3 hodín.

Pre našich klientov vytvárame servisný profil prístroja, aby sme zaznamenali servis a podmienky údržby produktu.

Po spustení servisu prístrojov zaplatíme následné kroky na získanie servisných podmienok.